Ikosen sukuseuran varsinainen päättävä elin on määrävuosin järjestettävä sukukokous, jossa kaikilla sukuseuran jäsenillä on äänioikeus. Sukukokouksissa tehtävät päätökset valmistellaan samassa yhteydessä pidettävissä sukuhaarojen kokouksissa sekä hallituksen toimesta. Sukukokousten päätökset panee toimeen ja asioita sukukokousten välillä hoitaa hallitus, johon valitaan eri sukuhaaroista viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimintaa ohjaavat myös sukukokouksen päättämät toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä sukuseuran säännöt. Hallitus vastaa mm. toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta, tiedottamisesta, verkkosivujen ylläpidosta, taloudenhoidosta sekä sukukokousten järjestämisestä. Hallitus myös kutsuu avukseen tarvittavat toimikunnat, muut ryhmät ja toimihenkilöt, esimerkiksi sukututkijat — osallistuakseen aktiivisesti sukuseuran toimintaan ei siis välttämättä tarvitse olla hallituksen jäsen, vaikka heitäkin tarvitaan.

Avukseen hallitus tarvitsee ensisijaisesti sukuhaarojen yhteyshenkilöitä (tiedot näkyvissä vain jäsentunnuksilla) sekä sukurekisterin päivittäjiä ja sukututkijoita; Ikosia syntyy, kuolee ja elää elämäänsä koko ajan, mutta sukututkimuksen kannalta arvokkaat tiedot eivät kuitenkaan päivity sukurekisteriin itsestään, vaan jonkun täytyy ne jäsenistöltä ja muista lähteistä koota ja luotettavalla tavalla sukurekisteriin toimittaa. Lisäksi kaikilta jäseniltä toivotaan aktiivisuutta suvun kulttuuri- ja muun perinnön tallentamisessa.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan sukuseuran työskentelyyn hallituksen jäsenenä, sukututkijana tai muissa tehtävissä, ota yhteyttä sukuhaarasi yhteyshenkilöön, sukututkimuksen vetäjään (sukututkimus [ @ ] ikosensuku.com) tai hallitukseen (yhteystiedot alla).

Sukuseuran hallituskausi on sukukokousten välinen aika. Nykyiseen halllitukseen (elokuu 2022 – elokuu 2025) kuuluvat Raimo Ikonen (puheenjohtaja), Ari T. K. Ikonen (varapuheenjohtaja), Leena Pehkonen (rahastonhoitaja), Seppo Ikonen ja Tytti Kulhia-Tarvainen sekä varajäseninä Tapani Ikonen ja Raimo "Rami" Ikonen. Hallituksen kokouksiin on kutsuttu myös sukututkimuksen vetäjä Marja Leena Viitana. Sukuseuran toiminnantarkastajana tällä kaudella on Matti Ikonen (varalla Aki Ikonen).

Hallituksen sähköpostiosoite on hallitus [ @ ] ikosensuku.com ja perinteinen posti kulkee puheenjohtajan osoitteella, jonka löytää hakemalla "Ikosen sukuseura" Yhdistysrekisterin hakupalvelusta.

Ikosen sukuseuran hallitus 2022–2025. Takana vasemmalta alkaen Ari Ikonen, Tytti Kulhia-Tarvainen, Seppo Ikonen, Tapani Ikonen ja Raimo Ikonen, edessä Leena Pehkonen ja Raimo Ikonen.

Aiempien hallitusten kokoonpanoja kirjautuneet jäsenet näkevät täältä.

Sukuseuran nettisivujen ylläpitoon saat tarvittaessa yhteyden suoraan sähköpostiosoitteella tietohallinto [ @ ] ikosensuku.com