27.8.2019

Rekisterinpitäjä Ikosen sukuseura ry
  • jäsenasioiden hoitaja: Leena Pehkonen, Jyväläntie 2 as. 8, 98100 Kemijärvi, leenaloviisa [ @ ] msn.com
  • jäsenkirjeiden lähetys: Ari Ikonen, ari.tk.ikonen [ @ ] gmail.com
  • tietokannan rakenne: Milla Söder-Bhandari, kannas [ @ ] ikosensuku.com
Henkilötiedon käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeutusperuste Sukuseuran jäsenrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen henkilön tekemässä jäsenhakemuksessa.
Tallennettavat tiedot Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika ja paikka, sukuhaara, liittymisaika, jäsenmaksutiedot, jäsenryhmä (ainais-, vuosi-, kunnia- tai nuorisojäsen).
Tietojen luovutus Nimet, osoitteet ja jäsennumerot luovutetaan Tampereen Laserma Oy:lle 2–4 kertaa vuodessa jäsenkirjeiden postittamiseksi.
Tietojen siirto kolmansiin maihin Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille.
Henkilötietojen säilyttämisaika Tiedot säilytetään sukuseuran jäsenyyden keston ajan.
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja.
Oikeus tietojen poistamiseen Henkilön erotessa sukuseuran jäsenyydestä henkilötiedot poistetaan rekisteristä.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla jäsenrekisteriin vain itse rajaamansa henkilötiedot.
Vastustamisoikeus Vain eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.
Oikeus peruuttaa suostumus Eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksentekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset Henkilötietojen antaminen on jäsenyyteen perustuva vapaaehtoinen vaatimus.
Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä Tiedot on saatu jäseneltä itseltään, jäsenmaksut kirjanpidosta ja osoitetietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä.
Tietojen suojaus Tietojen suojauksessa on huomioitu hyvän lainsäädännön ja tietoturvallisuuden vaatimukset.