Ikosen suku: samankaltainen nimistö nykyisissä virallisissa karttanimissä

Ari T. K. Ikonen, 2016

Tässä selostuksessa esitetään Ikosen sukuun liittyvien virallisten karttanimien sijainti Suomessa. Pääasiassa nämä koskevat Iko-, Ikonen- ja Ikola-nimiä ja niiden johdannaisia kuten alempana on tarkemmin esitetty.

Selvitystyö on tehty omasta aloitteesta ja omakustanteisesti, tosin hieman työaikaakin yrittäjän vapaudella käyttäen, sikäli kun työajasta tässä yhteydessä varsinaisesti voidaan edes puhua. Ajatus syntyi Maanmittauslaitoksen digitaalisia aineistoja muuhun tarkoitukseen käsitellessä ja alkoi pienestä huomiosta ja uteliaisuudesta vilkaista asiaa tarkemmin. Mutta kuten tavallista, ruokahalu kasvoi syödessä ja tässä esitetäänkin näiltä osin koko Suomen karttanimiaineiston anti pääpiirteissään. Lisätyöstön aiheita kuitenkin on; tässä ei ole tarkoitus tehdä erityistä tulkintaa, vaan pelkästään esittää lähdeaineistossa esiintyvää nimistöä ja nimien sijaintitietoja jatkopohdiskelun pohjustukseksi.

Maanmittauslaitoksen karttanimiaineisto 1:25 000 sisältää luonto- ja kulttuurinimen tarkistetun kirjoitusasun, tiedot nimen kielestä (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) sekä paikan sijainnin ja paikkatyypin. Sijaintitietona ovat nimetyn paikan keskipisteen koordinaatit, joella sen suun koordinaatit. Nimien kirjoitusasu on tarkistettu Kotimaisten kielten keskuksessa. (Maanmittauslaitos 2016, metatietotuloste).

Tästä aineistosta on poimittu Ikosen sukuun liittyvät nimet. Suvun nimi on vaihdellut muodoissa Icoin, Igoin, Iggoin, Iko, Ikoin ja lopulta Ikonen (www.ikosensuku.com, 2.7.2016) useissa kirjoitusasuissa (Piilahti 2002). Asutuspaikan nimenä la-päätteiset nimet ovat olleet yleisiä johdannaisia. Ikosten asuttamia Ikolanimisiä taloja on tiedossa useita (esim. Piilahti 2002). Karttanimiaineistosta on ensin eristetty nimet hauilla *iko*, *ico*, *igo*, *ick* ja *ikå* (ts. nimet joissa kyseinen merkkijono esiintyy jossain kohtaa nimeä), sekä isoin että pienin alkukirjaimin. Tämän jälkeen listaukset on käyty läpi ja tarkoitukseen sopimattomat nimet on karsittu pois. Kuitenkin haku *iko* pienellä alkukirjaimella tuotti niin paljon tässä epäolennaisia esiintymiä, että se jätettiin alustavan tarkastelun perusteella kokonaan käsittelemättä. Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi suhteessa Piilahden (2002) luettelemiin kirjoitusasuihin, osa harvinaisemmista muodoista on tässä jäänyt ottamatta huomioon – toisaalta karsittuun listaan ei jäänyt muita kuin haun *Iko* tuloksia.

Maanmittauslaitoksen karttanimiaineistossa on koko Suomen alueella kaikkiaan 812 572 nimipistettä, joista useat toistavat samoja nimiä. Tässä esitettyjä Ikosen sukuun liittyviä nimiä vastaavissa paikkatyypeissäkin nimipisteitä on kaikkiaan 807 460. Tämän pohjalta ei kuitenkaan voida tehdä päätelmiä "Ikos-nimien" yleisyydestä tai harvinaisuudesta, vaan asian selvittämiseksi tarvittaisiin perusteellisempaa aineiston analyysiä. Tässä ei ole myöskään otettu kantaa paikkatyyppiluokitukseen (vaikka osa nimistä sopisi ulkoasunsa puolesta paremmin muihin luokkiin, vrt. alla esitetyt luettelot) tai nimien alkuperään; tiedot on esitetty niin kuin ne on kirjattu lähdeaineistoon.

Alla esitetään luettelot Maanmittauslaitoksen karttanimiaineistossa esiintyvistä Ikosen sukuun liittyvistä (ks. yllä) nimistä järjestettynä aineistossa esitetyin paikkatyypeittäin. Nimen perässä esitetään suluissa siintymiskertojen lukumäärä, jos se on suurempi kuin yksi. Paikkatyyppien ryhmittely vastaa oheisissa kartoissa käytettyä jaottelua. Nimet on esitetty paikkatyypeittäin alenevassa esiintymismäärien järjestyksessä ja toissijaisesti aakkostettuina.

Asutusnimet – Kylä tai kulmakunta

 • Ikolanmäki (4)
 • Ikola (3)
 • Etu-Ikola
 • Ikoinniemi
 • Ikolanlarva
 • Ikolansaari
 • Ikolanvaara
 • Ikosenniemi
 • Taka-Ikola

Asutusnimet – Talo tai rakennus

 • Ikola (82)
 • Ikonen (10)
 • Ala-Ikola (2)
 • Ikolanmäki (2)
 • Ikosenmäki (2)
 • Keski-Ikola (2)
 • Yli-Ikola (2)
 • Ala-Ikonen
 • Ikolanaho
 • Ikolanharju
 • Ikolan museo
 • Ikolanniemi
 • Ikolanvaara
 • Ikosenhiekka
 • Ikosenpelto
 • Ikosensuo
 • Ikosenvuori
 • Ikosilta
 • Iso-Ikola
 • Mäki-Ikola
 • Niemi-Ikola
 • Rinne-Ikola
 • Ruosman Ikola
 • Ylä-Ikola

Asutusnimet – Pelto tai niitty

 • Ikosenniitty (2)
 • Ikojärvi
 • Ikola
 • Ikolanaho
 • Ikosdunten
 • Ikosenkorpi

Maastonimet – kohouma

 • Ikosenmäki (6)
 • Ikosenvaara (5)
 • Ikolanmäki (4)
 • Ikolanvaara (2)
 • Ikoinlahdenmäki
 • Ikolankallio
 • Ikolansillanmäki
 • Ikomäki
 • Ikonen
 • Ikonkangas
 • Ikosenkangas
 • Ikostenkalliot
 • Ikostenkangas
 • Iso Ikosenpalo
 • Pikku Ikosenpalo

Maastonimet – Painanne

 • Ikolannotko

Maastonimet – suo

 • Ikosensuo (7)
 • Ikolansuo (2)
 • Ikolanlampi
 • Ikosenaro
 • Ikosenneva
 • Ikosenrimpi
 • Ikostenneva

Maastonimet – metsäalue

 • Ikosenkangas (6)
 • Ikosenaho
 • Ikosenlapa
 • Ikosenlehto
 • Ikosenmäenkangas
 • Ikosenniitty

Maastonimet – niemi

 • Ikolanniemi (4)
 • Ikonniemi (2)
 • Ikosenniemi (2)
 • Ikoinniemennenä
 • Ikoinniemi
 • Ikolansaari

Maastonimet – saari

 • Ikosensaari (3)
 • Ikolansaari
 • Ikonsaaret
 • Ikosensaaret
 • Ikossaari

Maastonimet – muu maastokohde

 • Ala-Ikola
 • Ikolanmaja
 • Ikolanranta
 • Ikosenranta
 • Yli-Ikola

Vesistönimet – Vakavesi (järvi, lampi)

 • Ikosenlampi
 • Ikolanlampi
 • Ikosenlammit

Vesistönimet – Vakaveden osa

 • Ikosenlahti (5)
 • Ikolanlahti (2)
 • Ikoinlahti
 • Ikolansalmi
 • Ikosenpuronsuu

Vesistönimet – virtavesi (joki, puro, oja)

 • Ikosenpuro (3)
 • Iko-oja
 • Ikolanmyllynjoki
 • Ikolanoja
 • Ikosenoja
 • Ikosoja

Vesistönimet – virtaveden osa

 • Ikosenlahti
 • Ikosenpuro
 • Ikosensuvanto

Vesistönimet – koski

 • Ikosenkoski

Vesistönimet – matalikko

 • Ikolanroikat

Vesistönimet – vesikivi

 • Ikokivi

Viitteet:

 • Maanmittauslaitos 2016. Karttanimet 1:25 000. Digitaalinen aineisto, ladattu 15.5.2016.
 • Piilahti, K-M. 2002. Ikosten vaiheita ennen isoa-vihaa. Teoksessa: Ikosen suku. Osat 1 (Etelä-Karjala, Savo, Pohjanmaa) ja 2 (PohjoisKarjala). Ikosen sukuseura ry. ISBN 952-91-5235-3 ja 952-91-5236-1. s. 11-28 (osassa 1) ja 11-27 (osassa 2).

Julkaistu alun perin Ikosen sukuseura ry:n Internet-sivuilla www.ikosensuku.com heinäkuussa 2016. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä (CC BY-SA 4.0).

Alkuperäinen pdf-muotoinen julkaisu heinäkuulta 2016 on ladattavissa tästä linkistä (3.11 MB).