27.8.2019

Rekisterinpitäjä Ikosen sukuseura ry
sukurekisterivastaava Marja Leena Viitana
sukututkimus [ @ ] ikosensuku.com
Henkilötiedon käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeutusperuste Sukututkimusrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen elossa olevien henkilöiden osalta. Sukuseuran sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.
Tallennettavat tiedot Nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti
Muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
Suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina
Tietojen luovutus Tietoja sukututkimusrekisteristä luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin ja niitä voidaan julkaista sukukirjoina
Tietojen siirto kolmansiin maihin Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille
Henkilötietojen säilyttämisaika Tiedot säilytetään toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun henkilö on käyttänyt tietojen poisto- tai rajoittamisoikeuttaan
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot
Oikeus tietojen oikaisemiseen Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja
Oikeus tietojen poistamiseen Henkilöllä on oikeus poistaa tietonsa sukurekisteristä
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla sukurekisteriin vain itse rajaamansa henkilötiedot
Vastustamisoikeus Henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen
Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksentekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoinen vaatimus
Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä Tiedot on saatu henkilöltä itseltään, julkaistuista sukututkimuksista sekä julkisista arkistoista
Tietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä
Tietojen suojaus Tietojen suojauksessa on huomioitu hyvän lainsäädännön ja tietoturvallisuuden vaatimukset
Tiedot ovat sukututkijan käytössä ja pääosa tiedoista on julkaistu sukukirjoissa