Ikosen Sukuseura ry perustettiin 3.8.1991 Juvalla. Alun perin tavoitteena oli mm. koota yhteen jo tehdyt sukututkimukset ja selvitykset, joista vanhimmat olivat 1930-luvulta. Ikosen sukuseuran tarkoituksena on

  • selvittää suvun vaiheita ja historiaa,
  • vaalia suvun perinteitä ja
  • edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka parisuhteen kautta on siihen liittynyt. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös näihin ryhmiin kuulumaton henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Sukuseurassa oli vuoden 2022 lopussa noin 405 jäsentä.

Sukuseuran keskeiset toimintamuodot ovat sukututkimus, sukukokoukset sekä niiden yhteydessä tai erillisenä pidettävät sukuhaarojen kokoontumiset. Sukukokoukset pidetään joka kolmas vuosi (aiemmin joka toinen vuosi) elokuun alussa eri puolilla Suomea. Sukukokouksista ilmoitetaan jäsentiedotteilla ja sanomalehdissä. Sukukokousten yhteydessä järjestetään myös sukuhaarojen kokoontumiset, joissa käsitellään sukuhaaran omaa toimintaa sekä valmistellaan sukuhaaran esitykset henkilövalinnoiksi ja muiksi asioiksi varsinaiselle sukukokoukselle. Sukuhaarojen kokoukset järjestetään yleensä viidessä ryhmässä: Pielisen, Ilomantsin, Joroisten (Jäppilä, Suonenjoki, Joroinen), Juva–Kiteen ja Kannaksen (Jääski, Uusikirkko) haarat. Sukukokousten välillä sukuhaaroja kannustetaan järjestämään omia tapahtumiaan.

Sukututkimusta tekevät pääosin sukututkimuksesta kiinnostuneet harrastajat. Sukuseura antaa erityisten hankkeiden lisäksi hakemuksesta pienimuotoista taloudellista tukea sukututkimukseen. Sukukirjassa ("Ikosen suku", osat 1 ja 2) mainitaan nimeltä toistakymmentä merkittävän työn Ikosten sukututkimuksen hyväksi vuosituhannen vaihteeseen mennessä tehnyttä henkilöä. Vanhimmat, jo edesmenneet, aloittivat sukututkimuksen 1930-luvulla. Sukututkimusta edistämään ja sukututkijoiden keskinäistä yhteydenpitoa parantamaan perustettiin vuonna 2009 sukututkijaryhmä.

Sukuseuran toimintaa seuran jäsenet ja muut seurasta kiinnostuneet voivat seurata näiden verkkosivujen avulla. Jäsenet saavat 2–3 jäsentiedotetta vuosittain. Sukuseurasta virallisesti riippumattomassa Facebook-ryhmässä siihen liittyneet voivat käydä keskustelua ja hakea sukujuuriaan.